Творчість митців Буковини. Вибрані публікації
Музейні дослідження
Релігійне мистецтво Буковини
Меморіальна пластика. Чернівці

Книги та каталоги виставок чернівецьких художників
Статті в журналах та газетах
Доповіді на наукових конференціях

Релігійне мистецтво Буковини XVIII-початку ХХ ст.

Формування та дослідження колекції Чернівецького художнього музею
              

Раритетні іконостаси чернівецькі музейники знаходили на дзвіницях та горищах церков. // Версії. 6 лютого 2004; 13 лютого 2004.

Ікони з карпатського хутора Шпетки
памятки буковинського народного ікон описання к. XVIII ст. з колекції Чернівецького художнього музею. Дослідження. Реставрація. Науково-практична конференція Музей та музейна справа на початку ІІІ тисячоліття. Чернівці, 14 травня 2003 р. // Музейний щорічник. 2003, Чернівці. 2003, с. 119-122.

Хоругви із збірки Чернівецького художнього музею. До питання про особливості іконографії та образної системи. Міжнародний симпозіум Українська ікона. Київ, серпень 2003 р. // Матеріали Симпозіуму на CD, Київ 2003.

Памятки сакрального мистецтва Буковини доби Австро-Угорської імперії у збірці Чернівецького художнього музею
(до питання про створення колекції та джерела дослідження). Міжнародна наукова конференція Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХIХ-початку ХХ століття. Чернівці. 1999.// Матеріали конференції. Чернівці. 1999,  с. 123-130

Народні образи Буковини.
   Край буковинський. Чернівці. 1999.

З досвіду збирацької роботи Чернівецького художнього музею. Буковинське ікономалярство.
Всеукраїнська науково-практична конференція Роль музеїв у збереженні памяток сакрального мистецтва. Луганськ, 5-9 серпня 1999 р. // Матеріали конференції. Луганськ 2000, с. 27-29.

Хатні образи та хоругви у зібранні Чернівецького художнього музею. Науково-практична конференція Українська культурна спадщина ХVII-XIX ст. Київ, 26-28 жовтня 1993 р.

Буковинська хатня ікона неминуще диво.
// Молодий буковинець.-30 липня 1999 р.