Музейний щорічник. 2003.Чернівецький художній музей
Вступне слово

 У Річнику вміщено наукові публікації та повідомлення наукових співробітників Чернівецького обласного художнього музею. Подані матеріали розкривають різноманітні теми наукових досліджень та принципи систематизації пам’яток музейної збірки. Частина повідомлень відтворює результати роботи наукового архіву, бібліотеки, відділів фондової та науково-освітньої роботи.

        Науково-дослідницька робота є пріоритетним напрямком діяльності музею і в першу чергу базується  на вивченні його зібрання. Художній музей є єдиним на Буковині музеєм мистецького профілю, що і визначає тематику і характер його наукової діяльності  в галузі українського мистецтвознавства та розширення знань з історії мистецтва краю.

        Предметом аналітичних наукових розробок є культове мистецтво Буковини ХVII-XX ст., мистецтво ХХ ст., орнаментальне мистецтво Буковини XIX-XX ст. та відтворення цілісного культурно-мистецького процесу на Північній Буковині у контексті розвитку вітчизняного та європейського мистецтва. У рамках цих напрямків опрацьовуються наукові теми, серед яких, наприклад, “Трансформація європейських художніх течій XIX–поч. XХ“, “Портрет у творчості буковинських митців”, “Буковинська графіка І половини ХХ ст..”, “Друкарська справа на Буковині”, “Культове мистецтво Буковини XIX-XX ст.”, “Архаїчні мотиви в буковинському орнаменті”, “Килимарство Буковини” тощо. Водночас вивчення творчості окремих митців Буковини (Л. Копельмана, Е. Бучевського, А. Кохановської, Є. Ліпецького, Є. Максимовича, О. Шевчукевича, ряду сучасних митців) дає можливість вводити до наукового обігу нові імена та вписувати нові сторінки до історії української образотворчості та народного мистецтва. Результати наукових досліджень доповідаються на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікуються в журналах, часописах, енциклопедіях тощо.

        Плідна наукова робота визначає рівень ефективності усіх видів діяльності музею включно й важливу справу популяризації світового та українського мистецтва. Відповідно до науково-освітніх функцій музей, як культурно-мистецький центр, пропонує відвідувачам змістовну афішу, в якій заявлено багатоманітну мистецьку програму та освітні проекти, які базуються на принципах музейної педагогіки та впровадженні музейних форм роботи в учбовий процес. Через проведення мистецьких акцій, навчальних виставок, лекцій та організацію духовного дозвілля музей виконує одну із своїх функцій з естетичного виховання та до певної міри здійснює вплив на культурну атмосферу міста.

Дугаєва Тетяна,
директор Чернівецького обласного художнього музею