Творчість митців Буковини. Вибрані публікації
Музейні дослідження
Релігійне мистецтво Буковини
Меморіальна пластика. Чернівці

Книги та каталоги виставок чернівецьких художників
Статті в журналах та газетах
Доповіді на наукових конференціях


      головна сторінка             
                    Доповіді на наукових конференціях 19        

Творча доля художника Уріеля Бірнбаума (1894-1956). Науково-практична конфереція, присвячена 20-річчю Чернівецького художнього музею. Чернівці, 25-26 листопада 2008 року.

"Усім, чим я є, я зобов'язаний Чернівцям..." Мистецькі долі художників середини ХІХ.поч.ХХ ст., які залишили Чернівці. Міжнародна науково-практична конференція "Бібліотеки - центри духовної               спадщини", присвячена 600-літтю першої писемної згадки про Чернівці. Чернівці, 13-14 вересня 2008 року.

Деякі аспекти експозиції "Орнаментальне мистецтво Північної Буковини" Чернівецького художнього музею в контексті засадничих ідей Дмитра Антоновича. Міжнародна наукова конференція "Дмитро Антонович і українське мистецтвознавство. Наукові дослідження, організація освіти, музейна справа. До 130-ліття від дня народження вченого. Прага, 12-14 вересня 2007 року.

Європейський період творчості Опанаса Шевчукевича (1922-1931). Конференція Українське мистецьке середовище в міжвоєнній Чехословаччині. До 80-річчя заснування Студії Пластичного мистецтва.  Прага, 13-14 листопада 2003 року // Прага. 2005, с. 301-305


До питання про творчі долі  буковинських художниць у пострадянський період. Конференція, присвячена 12річниці зародження жіночого руху в Україні, творчій діяльності Ольги Кобилянської. 17-18 квітня 2004 р. Чернівці.


Хоругви із збірки Чернівецького художнього музею. До питання про особливості іконографії та образної системи. Міжнародний симпозіум Українська ікона. Київ, серпень 2003 р. // Матеріали Симпозіуму на CD, Київ 2003.


Ікони з карпатського хутора Шпетки памятки буковинського народного ікон описання к. XVIII ст. з колекції Чернівецького художнього музею. Дослідження. Реставрація. Науково-практична конференція Музей та музейна справа на початку ІІІ тисячоліття. Чернівці, 14 травня 2003 р. // Музейний щорічник. 2003, Чернівці. 2003, с. 119-122.


Музейні науково-освітні програми. З досвіду Чернівецького художнього музею. Пята історико-краєзнавча конференція молодих дослідників, студентів та науковців Буковина мій рідний край. Чернівці, 7 грудня 2002 року. // Буковинський історико-етнографічний вісник, випуск 4.Чернівці. 2002, с. 174-181.


Прояви українського світобачення в творчості сучасних митців Буковини. Міжнародний конгрес україністів. Чернівці, 2002 р.


Скульптурно-архітектурні композиції Руського кладовища у Чернівцях середини XIX-початку ХХ ст.. та їх стильові форми. Міжнародна конференція Чернівецька архітектура австрійського періоду. Чернівці, 1-3 жовтня 2001 р. // Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 1-4 жовтня 2001 р.).-м.Чернівці.-2003.-С.120-128.


Мистецькі та світоглядні засади пластики Опанаса Шевчукевича (сторінками щоденників митця). Наукова конференція Образотворче мистецтво ХХ століття Київ, Академія мистецтв України, 17-18 жовтня 2001 р.


Символи та алегорії в меморіальній камяній пластиці Руського кладовища в Чернівцях другої половини XIX-поч. XX ст. IV Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 125-річчю заснування Чернівецького національного університету ім.. Ю. Федьковича. Чернівці, 5 жовтня 2000 р. // Матеріали конференції. Чернівці. 2001, с.407-412.


Про дослідження твору Едуарда Грютцнера В монастирській пивниці з фондів Чернівецького художнього музею.
IV історико-краєзнавча конференція молодих дослідників Буковина мій рідний край. Чернівці, травень 2000р. // Буковинській Історико-етнографічний вісник. Випуск 2. Чернівці. 2000, с.27-28.


З досвіду збирацької роботи Чернівецького художнього музею. Буковинське ікономалярство. Всеукраїнська науково-практична конференція Роль музеїв у збереженні памяток сакрального мистецтва. Луганськ, 5-9 серпня 1999 р. // Матеріали конференції. Луганськ 2000, с. 27-29.


Памятки сакрального мистецтва Буковини доби Австро-Угорської імперії у збірці Чернівецького художнього музею (до питання про створення колекції та джерела дослідження). Міжнародна наукова конференція Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХIХ-початку ХХ століття. Чернівці. 1999.// Матеріали конференції. Чернівці. 1999, с. 123-130


Мистецькі та світоглядні засади пластики Опанаса Шевчукевича. Музейні читання. Наукова конференція до 10-ліття від дня заснування Художнього музею. Чернівці, 21- 22 травня 1998 р


Хатні образи та корогви у зібранні Чернівецького художнього музею. Науково-практична конференція Українська культурна спадщина ХVII-XIX ст. Київ, 26-28 жовтня 1993 р.


Образотворче мистецтво Буковини. Обласна історико-краєзнавча конференція 50 років Воззєднання Північної Буковини і Хотинського повіту Бессарабії з РадянськоюУкраїною у складі Союзу РСР. Чернівці, 11-12 травня 1990 р.//Тези доповідей та повідомлень обласної історико-краєзнавчої наукової конференції,Чернівці, 11-12 травня 1990 р. частина 11.- Чернівці.- 1990, c.207-208.


З досвіду побудови експозиції народного декоративно-ужиткового мистецтва в Чернівецькому обласному художньому музеї. Республіканська науково-практична музейна конференція. Коломия, 26-30 жовтня 1989 р.